Author: webmaster

 • กิจกรรมวันไหว้ครู (14 มิ.ย. 2561)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดพิธีไห้วครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงถึงความเคารพ ศรัทธาและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีการไห้วครู และจัดพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ของโรงเรียน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่๔ ที่เข้าเรียนต่อในปีการศึกษา๒๕๖๑

              

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (31 พ.ค. 2561)

  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนนำโดยท่าน ผอ.ชาย จันทร์งาม และคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม ในกิจกรรมนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สน.เทียนทะเลโดยท่านพ.ต.ท.ณัฐวัส สอนบุญ สารวัตรจราจร พ.ต.ต.วิศรุต อ้นมี สารวัตรปราบปรามฯ และร.ต.อ.เทวัญ เมฆสุวรรณ รองฯสารวัตรฝ่ายสอบสวน มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับวันงดสูบบุหรี่โลก และการไม่เล่นการพนันฟุตบอลรวมถึงการสวมหมวกนิรภัยในการขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ ให้แก่นักเรียน

               

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 2561 (10 พ.ค. 2561)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวัน พุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้นักเรียนทราบระเบียบของโรงเรียนและปลูกฝังให้นักเรียนรักและภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีของสถาบัน และหล่อหลอมวัฒนธรรมที่หลากหลายในตัวนักเรียนให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสถาบัน

              

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • หนังสือพิมพ์ ฟุตบอลสยามลงข่าว ท.ภ.ท. (4 เม.ย. 2561)

  หนังสือพิมพ์ ฟุตบอลสยาม ฉบับวันพุธที่ 4 เมษายน 2561 นำเสนอภาพข่าว รร.ทวีธาภิเศกบางขุนเทียน โดยท่าน ผอ.ชาย จันทร์งามเปิดคัดนักกีฬาฟุตบอลในโครงการช้างเผือก เพื่อเข้าศึกษาและเป็นนักฟุตบอลโรงเรียน ในการส่งเข้าแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ
  โดยมีเด็กๆให้ความสนใจแห่เข้าสมัครคัดตัวกัน 300 กว่าคน

     

         (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ม.4 (2 เม.ย. 2561)

  วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 1 เมษายน 2561 นำโดยนายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการแนะนำขั้นตอนการสอบและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมด้วยนายพจน ทาหนองบัวรอง    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลดูแลความเรียบร้อยของการจัดสอบคัดเลือกในครั้งนี้

      

       (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2560 (30 มี.ค. 2561)

  วันที่ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ประเสริฐ ม่วงศิริ อดีต ส.ส.มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

   

            [ คลิกดูภาพเพิ่มเติมจาก Facebook ]

       (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • เสริมพลังการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ (29 มี.ค. 2561)

  วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น.นำโดยผอ.ชาย จันทร์งาม คณะผู้บริหาร

  ครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามเสริมพลังการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2561 โดยสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง นำโดย ผอ.ประทีป หมื่นขำ ได้แนะนำต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการ

          

       (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • โรงเรียนทำ MOU ม.ราชมงคลฯ (28 มี.ค. 2561)

  วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม พร้อมด้วยครูสมคิด ประสานพิมพ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทำกำหนดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีมากกว่า 50 สาขา เช่น วิศวะฯ สถาปัตย์ฯ และสาขาอื่นๆ โดยระบบโควตา เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติดี มีความสามารถทางด้านกีฬา เมื่อจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ และมีคุณสมบัติตรงตามกำหนดจะได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

          

   

      (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …