Author: webmaster

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (28ก.ค.65)

  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   1,471 total views,  48 views today

 • กิจกรรมเนื่อง ในวันภาษาไทยแห่งชาติ (26ก.ค.65)

  วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดกิจกรรมและพิธีมอบเกียรติบัตร นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม) โดยมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   1,595 total views,  48 views today

 • โครงการสร้างเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” (22ก.ค.65)

  วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 กองบัญชาการตำรวจนครบาล กองบังคับการตำรวจนครบาล 9 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นำโดย พลตำรวจตรีพงศ์อานันต์ คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดนครบาล 9 จัดกิจกรรมภายใต้โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ โครงการสร้างเครือข่าย “เด็กและเยาวชนก่อการดี” พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในบริเวณโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมาย นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป
  ให้การต้อนรับ

  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   2,392 total views,  48 views today

 • พิธีหล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา (8ก.ค.65)

  วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดปทีปพลีผล วัดสะแกงาม วัดประชาบำรุง วัดหัวกระบือ และวัดธรรมคุณาราม เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี

  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  OLYMPUS

 • การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของ สพฐ. (4ก.ค.65)

  วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  รับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น จากคณะกรรมการ
  การติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะผู้บริหารและคณะครูรับการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ
  ณ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน

  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   5,006 total views,  48 views today

 • โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (วPA) (2ก.ค.65)

  วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารและคณะครูเข้าร่วม โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement) โดย ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการ สพม.กท 1 มอบหมายให้ นายศรายุทธ ธิศรีชัย รองผู้อำนวยการ สพม.กท 1 เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน

  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   5,022 total views,  46 views today

 • วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (1ก.ค.65)

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนเข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานกิจกรรม
  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   5,275 total views,  48 views today

 • นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาศึกษาดูงาน (28มิ.ย.65)

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อศึกษาดูงานแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศและเยี่ยมชมสภาพการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของโรงเรียน ณ หอประชุมทองปาน แวงโสธร
  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   5,967 total views,  48 views today

 • กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2565 (28มิ.ย.65)

  วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 งานห้องสมุดโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของห้องสมุด รู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานจัดกิจกรรมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   4,733 total views

 • กิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ รำลึกครูกวี (24มิ.ย.65)

  วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดกิจกรรมสัปดาห์สุนทรภู่ รำลึกครูกวี เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระสุนทรโวหาร (ภู่) หรือสุนทรภู่ ซึ่งได้รับขนานนามให้เป็นบรมครูกวีของชาวไทย โดยมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานจัดกิจกรรม
  **ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

  [รูปภาพเพิ่มเติม]

   5,500 total views,  4 views today