Author: webmaster

 • กิจกรรม ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ (24 ส.ค. 2561)

  เมื่อวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงเรียทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม ครูได้จัดกิจกรรม Workshop การประดิษฐ์ลูกโป่งเป็นรูปต่างๆ และการสร้างรูปการ์ตูนแอนิเมชั่นให้กับนักเรียนในชั่วโมง “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” เพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ 4 H (Head,Heart,Hand,Health) ให้กับนักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริงมีประสบการณ์ตรง คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีมและเรียนรู้กิจกรรมต่างๆด้วยความสุข สร้างสรรค์ และหลากหลายโดยมีทีมวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้

     

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ประกาศโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

  ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน เรื่องประกวดราคาเช่าโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามแนบ

 • กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (18 ส.ค. 2561)

  ด้วยวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนนำโดยท่าน ผอ.ชาย จันทร์งาม พร้อมด้วยครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณะครูและนักรียนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 4) พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

        

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 (26 ก.ค. 2561)

  วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดยท่านผอ.ชาย จันทร์งามคณะครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา
  66 พรรษา โดยมีท่านสารัช ม่วงศิริ เป็นประธานในพิธี

        

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา (26 ก.ค. 2561)

  เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา นำโดยท่านผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา และนำไปถวายยังวัดต่างๆดังนี้ วัดปทีปพลีผล วัดสะแกงาม วัดหัวกระบือ วัดเลา และวัดประชาบำรุง เพื่อร่วมทำบุญและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 

        

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ร่วมทำ MOU โรงเรียนคู่พัฒนา (24 ก.ค. 2561)

   

  วันอังคารที่ 24 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนนำโดยท่าน ผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงร่วมกัน (MOU) โรงเรียนคู่พัฒนากับโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์โดยมีท่าน ผอ.สุพจน์ หล้าธรรม คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะครูร่วมพิธี ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน

        

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ทอดผ้าป่าการศึกษา (9 ก.ค. 2561)

  วันจันทร์ที่ 9  กรกฏาคม  2561 สมาคมผู้ปกครอง  ครูและศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนนำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู และนักเรียน ร่วมทอดผ้าเพื่อการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนทรัพย์ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

               

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่(26 มิ.ย. 2561)

  วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งามคณะครู และนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 19-26 มิ.ย.61 เพื่อลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ผู้สร้างคุณูประโยชน์ด้านการแต่งกาพย์ ฉันท์ โครง กลอน ทางด้านวรรณคดีไทย

              

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …