Author: webmaster

 • มอบเงินช่วยเหลือผู้ปกครอง-นักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย (22ก.ย.64)

  เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2564  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบเหตุอัคคีภัย ณ ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

   6 total views

 • ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ (30ส.ค.64)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ และคณะผู้บริหาร แสดงความยินดีกับ ท่านผอ.สมใจ วิเศษทักษิณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1
  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

   44 total views,  2 views today

 • ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง -Covid19 (19 ส.ค. 64)

  วันที่ 19 สิงหาคม 2564ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร. วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษรองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน
  รองผู้อำนวยการสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิง และคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง งานกิจการนักเรียน มอบข้าวสาร น้ำดื่ม มาม่า ปลากระป๋อง ยาพารา ให้กับตัวแทนผู้ฝึกสอน ศูนย์ฝึก ธนบุรี อินเตอร์ อะคาเดมี่ ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พักอาศัยและฝึกซ้อมกีฬาอยู่จำนวนมาก

   52 total views,  2 views today…

 • มอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (18 ส.ค. 64)

  วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19 นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ รองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิง และคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้ดำเนินการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักอาศัยในโรงพยาบาลและศูนย์พักคอยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

   38 total views,  2 views today

 • ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง -Covid19 (12 ส.ค. 64)

  ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ รองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการสมคิ ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิงละคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครองนำ หน้ากากอนามัย ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม อุปกรณ์สำหรับยังชีพ และกักตัว จำนวนมาก ไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ซึ่งจัดเป็นศูนย์พักคอยและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว ที่กักตัว ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 3 เป็นชุมชนที่มีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครทำหน้าที่รับมอบ และนำแจกจ่ายต่อไป…

 • ร่วมถวายพระพรในโอกาสวันวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 (12 ส.ค. 64)

  เมื่อวันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ นำคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน


  ภาพเพิ่มเติมคลิก

   76 total views,  4 views today

 • ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (22 ก.ค.64)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ คณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างเคร่งครัด


  ภาพเพิ่มเติมคลิก

   129 total views,  2 views today

 • ประกาศผลตำแหน่งพนักงานขับ [13 ก.ค. 64]

  ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

   83 total views,  2 views today

 • ประกาศรับคนขับรถโรงเรียน [29 มิ.ย. 64]

  ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

   

  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

  ประกาศ_รับสมัครคนขับรถตู้

   114 total views,  2 views today

 • โรงเรียนรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 2564 (29-30พ.ค.64)

  วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน รับมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 พร้อมแจกหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด

  ภาพเพิ่มเติมคลิก

   254 total views,  66 views today