Author: webmaster

 • พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ(6ธ.ค.65)

  วันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และพิธีมอบเกียรติบัตร “พ่อครูดีเด่น” ประจำปีการศึกษา 2565 ได้แก่ นายวีระพล ธรรมรักษ์ นายวุฒิชัย ชัยชูด นายนิรันดร์ แก้วนันทะ นายธีระวัฒน์ ดาศรี และ นายจินต์ตรัย

 • ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการ “ความสุขของผู้ค้นพบ 2022” (3ธ.ค.65)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 งานแนะแนวโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการ “ความสุขของผู้ค้นพบ 2022” โดยมีตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 3 คน ได้แก่ เด็กชายนราวิชญ์ แสดขุนทด เด็กหญิงมุทิตา อันเตวาสิก และ เด็กหญิงวรัทยา นุชโสภา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้รับทุนการศึกษาจำนวน 1,000 บาท จากการแข่งขัน “ตอบคำถามข้ามเรือ” และ ทุนการศึกษา จำนวน 1,000 บาท จากกิจกรรม “ความถนัดเฉพาะด้าน” โดยมี นางสาววัชรินทร์ จันคำ

 • พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดิน (3ธ.ค.65)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
  ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 จัดโดยสมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ขอขอบคุณท่านสุรเทพ ตั๋นประเสริฐอดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ให้โอกาสส่งรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาและครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเข้าร่วมรับเกียรติบัตร จำนวน 6 ราย ดังนี้
  1. นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  2. นายโกศล หกสุวรรณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. นายนิพนธ์ อรรถวิโรจน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  4. นายพิพัฒน์ กนกนิตย์อนันต์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  5. นายเอกพันธ์ ปิติเศรษฐการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  6.

 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 (2ธ.ค.65)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “ราชาวดีเกมส์” ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกทักษะด้านกีฬาตามศักยภาพและความถนัดของแต่ละบุคคลทั้งยังทำให้นักเรียนมีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลต่อพัฒนาการรอบด้านของนักเรียน โดยมี นายสารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เป็นประธานในพิธี

   

   

   

   

   
   
   
   
   

   259 total views,  83 views today…

 • โครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ครั้งที่ 2 และการประกวดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2565 (27พ.ย.65)

  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย ครั้งที่ 2 และการประกวดความรู้รอบตัวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 โดยมี นางสาวอนันดา ไทยถาวร ตัวแทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนได้รับรางวัลการแข่งขันการพิมพ์ภาษาจีนประเภทเดี่ยวและการแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ประเภททีม ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขต สุพรรณบุรี
   
   
   

   729 total views,  81 views today

 • นักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเขตบางขุนเทียน (27พ.ย.65)

  วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำนักเรียนตัวแทนคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและเยาวชนเขตบางขุนเทียน ครั้งที่ 1/2566 จำนวน 2 คน คือ นางสาวสิริพรสวรรค์ นวลสว่าง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 และ นางสาวเบญญาภรณ์ ชัยรัญวรัชญ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ณ ห้องประชุมแสมขาว สำนักงานเขตบางขุนเทียน
  ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   722 total views,  81 views today

 • การอบรมพัฒนาอาชีพเสริมดีพร้อม ให้กับผู้ปกครองและนักเรียน(26พ.ย.65)

  วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ นายสารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดอบรมพัฒนาอาชีพเสริมดีพร้อม ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ณ โดมกิจกรรมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยมี นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ

   

   

   

   

   

  ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   1,239 total views,  81 views today

 • ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนในวันที่19พฤศจิกายน (25พ.ย.65)

  วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรำลึกถึงประวัติความเป็นมาและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้นักเรียนมีความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา ณ ลานกิจกรรมโดมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

   

   

   

   

   

   

  ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   879 total views,  81 views …

 • พิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (24พ.ย.65)

  วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดพิธีถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ ลานกิจกรรมโดมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

   

   

  ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   1,008 total views,  66 views today

 • เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล พบปะ ให้ความรู้และเฝ้าระวังเหตุไม่เหมาะสมที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนในหัวข้อ “เชียร์บอลด้วยกัน ไม่พนันก็มันส์ได้” (15พ.ย.65)

  วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล พบปะ ให้ความรู้และเฝ้าระวังเหตุไม่เหมาะสมที่อาจจเกิดขึ้นกับนักเรียนในหัวข้อ “เชียร์บอลด้วยกัน ไม่พนันก็มันส์ได้” สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้ดูฟุตบอลโลก เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬา อยากเล่นกีฬาฟุตบอลให้เก่งและได้ประโยชน์จากการรับชมการแข่งขัน รู้จักการทำงานเป็นทีมเวิร์ค รู้แพ้ – รู้ชนะ – รู้อภัย ได้เรียนรู้ว่าการเล่นกีฬาสามารถยึดเป็นอาชีพและประสบความสำเร็จได้ ณ บริเวณลานกิจกรรมโดมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

  ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน