ปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้บริหารและบุคคลากรโรงเรียน

ผู้บริหาร ครู ลูกจ้าง รวม
3
61
4
68

จำนวนนักเรียน

ระดับชั้น เพศ รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
ม. 1
88
66
154
4 ห้อง
ม. 2
145
91
236
6 ห้อง
ม. 3
131
85
216
6 ห้อง
ม. 4
111
100
211
6 ห้อง
ม. 5
122
106
228
6 ห้อง
ม. 6
98
108
204
7 ห้อง
รวม
693
556
1249
35 ห้อง

(ข้อมูลเมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 2565)

 1,879 total views,  7 views today