Category: News

 • ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับโทษการพนันออนไลน์ (21ม.ค.65)

  วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลและคณะ พบปะนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ

   8 total views,  8 views today

 • ตรวจ ATK นักเรียนชั้นม.4-ม.6 (14ม.ค.65)

  14 มกราคม 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรการทางศึกษา ดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน สารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ประสานงานกับ ทีเอ็นเอช สหคลินิก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชม ก่อนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ on site สลับกลุ่ม A และกลุ่ม B ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 • ตรวจ ATK นักเรียนชั้นม.1-ม.3 (13ม.ค.65)

  วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรการทางศึกษา ดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โดยได้รับความร่วมมือจาก ทีเอ็นเอช สหคลินิก โดยได้รับความอนุเคระห์จากท่าน สารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชม ก่อนเปิดการเรียนการสอนรูปแบบ on site สลับกลุ่ม A และกลุ่ม B ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 • อบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู(27ธ.ค.64)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ และคณะผู้บริหาร จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   

   44 total views

 • กิจกรรม “สานฝันวันคริสต์มาส”(22ธ.ค.64)

  วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศร่วมกับ ชุมนุม Cover Dance ดำเนินการจัดกิจกรรม “สานฝันวันคริสต์มาส” ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนโดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

   62 total views

 • ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับสร้างศักยภาพชีวิตที่ดีขึ้น(16ธ.ค.64)

  วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 พ.ต.ท.ถนัดบุญ สุวรรณรัตน์ รองผู้กำกับการป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเลและคณะ พบปะนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างศักยภาพคุณภาพชีวิตที่ดี และพื้นฐานระเบียบวินัยของชีวิต ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ

   48 total views,  2 views today

 • งานสานฝันวันคริสต์มาส (15 ธ.ค.64)

  “งานสานฝันวันคริสต์มาส”
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาในรายการต่างๆ สามารถสมัครได้ที่คุณครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศทุกท่านพบกับ กลุ่มcover dance และ show สุดพิเศษ ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
  ** ขอให้ได้รับรางวัลกันทุกคน **

   58 total views

 • โรงเรียนร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน (2 ธ.ค.64)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนาครบรอบ 9 ปี โรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน โดยมีนางปนัดดา ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนให้การต้อนรับ
   

   66 total views

 • ขุดลอกคูคลองเพื่อปรับภูมิทัศน์ (26พ.ย.64)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมกับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดำเนินการขุดลอกคลองบริเวณโรงเรียน เพื่อปรับภูมิทัศน์และเป็นแนวป้องกันน้ำท่วม

   128 total views,  4 views today

 • ศึกษานิเทศก์จากสพม.กท 1 เยี่ยมโรงเรียน (24พ.ย.64)

  วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
  นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในการตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-2019 (COVID-19)

   84 total views,  2 views today