Category: News

 • ประชุมผู้ปกครอง 2563 (12ก.ค.63)

  เมื่อวันวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2563 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นโดยแบ่งเป็นสองรอบคือ รอบเช้าเป็นม.ต้น รอบบ่ายเป็นม.ปลาย เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน และแนวทางการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   18 total views,  6 views today

 • พิธีบวงสรวงก่อสร้างอาคารเรียน (2ก.ค.63)

  เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนายการโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน และคณะครูเข้าร่วมพิธีบวงสรวงสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระภูมิเจ้าที่ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 สิ่งศักดิ์และบูรพาจารย์และผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   34 total views,  2 views today

 • การปฐมนิเทศนักเรียน (1-3 ก.ค.63)

  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน คณะผู้บริหาร คณะครู ได้จัดปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมครั้งนี้มีตำรวจจาก สน.เทียนทะเล มาให้ความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภ้ยให้กับนักเรียน
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   28 total views

 • อบรมครูใช้Google Classroom (30 มิ.ย.63)

  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน กลุ่มบริหารวิชาการและงานคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรม google classroom ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   46 total views,  2 views today

 • พ่นยากันยุงและแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด19 (29 มิ.ย.63)

  เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไป ติดต่อประสานงานกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน ให้ดำเนินการฉีดพ่นยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และฉีดพ่นแอลกอฮอล์ป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2563
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   24 total views

 • ภาพบรรยากาศสอบคัดห้อง ม.1 (26 มิ.ย.63)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดสอบคัดแยกห้องเรียนของนักเรียนใหม่ระดับ ม.1 ปีการศึกษา 2563
    (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   94 total views

 • ช่อง One31 ทำข่าว”นากฝูงสุดท้าย” (16 มิ.ย.63)

  รายการทีวีช่อง One 31 ได้มาทำข่าว “นาก” ฝูงสุดท้าย! ของกรุงเทพฯ ที่อาศัยอยู่บริเวณโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยมีท่านผู้อำนวยการพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า และครูศุภณัฐ กาหยี ครูชมรมดูนกดูนากโรงเรียนให้การต้อนรับและพานักข่าวเดินดูรอบบริเวณต่างๆที่มีนากอาศัยอยู่

   (ขอบคุณภาพจากทีมข่าวช่องOne31)

   88 total views,  2 views today

 • ภาพบรรยากาศรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 2563 (12 มิ.ย.63)

  เมื่อวันที่ 12-15 มิถุนายน 2563 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  (ขอบคุณภาพจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   94 total views

 • นักเรียนสมัครเรียนต่อเพิ่มเติม (9 มิ.ย.63)

  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน รับสมัครนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 เพิ่มเติ่ม

  (ขอบคุณภาพจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   119 total views

 • นักเรียนใหม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนต่อ (8 มิ.ย. 63)

  วันที่ 6-7 พ.ค 2563 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ให้นักเรียน มาทำการยืนยันสิทธิ์การเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

  (ขอบคุณภาพจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   399 total views,  28 views today