Category: News

 • วันแม่แห่งชาติประจำปี 2562 (9 ส.ค. 2562)

  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 (7 ส.ค. 2562)

  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ให้กับนักเรียน คณะครูเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • วันภาษาไทยแห่งชาติ(29 ก.ค. 2562)

  เนื่องด้วยวันที่ ๒๙ กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม”วันภาษาไทยแห่งชาติ” เพื่อให้นักเรียน
  ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ (28 ก.ค. 2562)

  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน โดยงานลูกเสือ ได้นำลูกเสือเเละเนตรนารีกองร้อยพิเศษ   เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อาสาจราจร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
  วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ กระทรวงศึกษาธิการ

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • ค่ายผู้นำนักเรียน (20 ก.ค. 2562)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม ร่วมกับคณะครูฝ่ายกิจกรรมนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียนได้จัดโครงการ “จิตอาสา จิตสาธารณะ” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักเรียนที่สนใจวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562
  ณ ห้องประชุมโรงเรียนฯ

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • จิตอาสา ฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์นาก และสืบสานว่าวไทย (20 ก.ค. 2562)

  วันเสาร์ที่ 20 ก.ค. 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม และครูศุภณัฐ กาหยี ครูที่ปรึกษาชุมนุม”ดูนก ดูนาก” ร่วมกับชมรม One Fine Day จัดกิจกรรม “จิตอาสา ฟื้นฟูป่าชายเลน อนุรักษ์นาก และสิบสานว่าวไทย”โดยมีกิจกรรมฟังการบรรยายเรื่องราวของนาก สังเกตฝูงนาก การอนุกรักษ์ว่าวไทย  และร่วมกันปลูกต้นไม้โกงกาง บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำของโรงเรียน

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • นักกีฬาวูซู (18 ก.ค. 2562)

  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม และครูร่วมส่งนักกีฬาวูซูเข้าร่วมแข่งขันรายการ”การแข่งขันกีฬาวูซูชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562″ ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฏาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผลการแข่งขันนักกีฬาวูซูโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนคว้ารางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญ เหรียญเงิน 3 เหรียญ และเหรียญทองแดง 6 เหรียญ โดยมีครูภาวินี พจนเสนีเป็นผู้ฝึกสอน

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • แห่เทียนจำนำพรรษา 62 (17 ก.ค. 2562)

  โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนได้ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ตามวัดต่างๆ ใกล้เคียงโรงเรียนได้แก่ ประทีปพลีผล วัดประชาบำรุง วัดสะแกงาม วัดหัวกระบือ และวัดเลา

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ร.ร. (11 ก.ค. 2562)

  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนนำโดยผู้อำนวยการ ชาย ่จันทร์งามคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑  ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน   ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …

 • กิจกรรมวันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2562)

  วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 19-26 มิ.ย. 2562 เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ ครูกวี 4 แผ่นดิน และเพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของท่าน และกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างคือ โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดแก่ประชาชนในเขตบางขุนเทียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

  คลิก..ดูภาพเพิ่มเติม

   (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

   …