กิจกรรมวันสุนทรภู่ และต่อต้านยาเสพติด (26 มิ.ย. 2562)

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ระหว่างวันที่ 19-26 มิ.ย. 2562 เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ ครูกวี 4 แผ่นดิน และเพื่อเป็นการสดุดีและเชิดชูเกียรติประวัติและผลงานของท่าน และกิจกรรมอีกหนึ่งอย่างคือ โรงเรียนร่วมกับสำนักงานเขตบางขุนเทียน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ร่วมเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดแก่ประชาชนในเขตบางขุนเทียน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

คลิก..ดูภาพเพิ่มเติม

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)