กิจกรรมไหว้ครู 2562 (20 มิ.ย. 2562)

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนจัดกิจกรรมไหว้ครูและพิธีประดับเข็มให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อสิ่งแวดล้อม  ประจำปี 2562

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)