มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ 2560 (30 มี.ค. 2561)

วันที่ศุกร์ 30 มีนาคม 2561 โรงเรียนได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและ
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ประเสริฐ ม่วงศิริ อดีต ส.ส.มาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมของโรงเรียน

 

          [ คลิกดูภาพเพิ่มเติมจาก Facebook ]

     (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 199 total views,  21 views today