สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ม.1 ม.4 (2 เม.ย. 2561)

วันที่ 31 มีนาคม 2561 และวันที่ 1 เมษายน 2561 นำโดยนายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีนายธเนตร โชควิเศษชัยสิทธิ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการแนะนำขั้นตอนการสอบและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง พร้อมด้วยนายพจน ทาหนองบัวรอง    ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลดูแลความเรียบร้อยของการจัดสอบคัดเลือกในครั้งนี้

    

     (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)