ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ (27ม.ค.64)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
   (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

 606 total views,  1 views today