กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับม.1(3 มี.ค. 2561)

กองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดยนายชาย จันทร์งาม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนายพจน ทาหนองบัวรองผู้อำนวยการและคณะครูจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือเพชรวังมนัส จ.สมุทรสงคราม

              

(ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)