ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน [27ม.ค.64]

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ001(1)

 402 total views,  13 views today