Personal_2560

 

ข้อมูลบุคลากรการศึกษาปี 2560

อัตรา
ผู้บริหาร
ครูประจำการ
พนักงานราช
อัตราจ้าง
บุคลากร
ลูกจ้างประจำ
ลูกจ้างชั่วคราว
รวม
ชาย
3
17
2
1
1
1
25
หญิง
0
17
2
1
3
1
24
รวม
3
34
4
1
3
1
2
49

ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา  2560

ระดับชั้น

เพศ

รวม

ชาย

หญิง

ม.1

134

117

251

ม.2

145

82

192

ม.3

95

51

146

ม.4

83

75

158

ม.5

58

58

116

ม.6

34

35

69

รวม

549

418

967

( ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน  2560 )

ที่มา:กลุ่มบริหารงานบุคคล / กลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 6,133 total views,  3 views today