Category: News

 • นักเรียนใหม่ยืนยันสิทธิ์ 2564 (22-23พ.ค.64)

   เมื่อวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ดำเนินการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยคณะผู้บริหารและคณะครูได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด

  ภาพเพิ่มเติมคลิก

   894 total views

 • โรงเรียนได้เป็นสนามการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (13 มี.ค. 2564)

  เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายวิธาน พรหมสินธุศักดิ์ผู้อำนวยการ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ประธานศูนย์เครือข่ายการสอบที่ 5 ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)โดยมีท่านผอ.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ให้การต้อนรับในการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 13 ถึง 14 มีนาคม 2564 ณโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   984 total views

 • ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน (6 มี.ค. 64)

  วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ร่วมกันปรับภูมิทัศน์ ภายในโรงเรียน เพื่อ รองรับการประเมินโครงการโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   878 total views,  4 views today

 • พิธีต้อนรับ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน(25ก.พ.64)

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีต้อนรับ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โดยมีนายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   788 total views

 • การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามวิถีใหม่ (New Normal) (16ก.พ.64)

  วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นำโดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 และ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ร่วมกับ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียนตามวิถีใหม่ (New Normal) แบบบูรณาการ โดยมี นางสุพัชรี ธรรมเพชร ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “เสริมความเชื่อมั่นตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย มั่นใจสุขอนามัยไร้โควิด-19 ในสถานศึกษา” ณ หอประชุมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 • โครงการมัธยมดีสี่มุมเมือง (28ม.ค.64)

  วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ท่านผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครู ให้การต้อนรับท่านทวีสิทธิ์ ใจห้าว ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและติดตามประเมินผล กระทรวงศึกษาธิการ ท่านรัชพร วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่านถนอม บุญโต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ท่านว่าที่ร้อยเอกสาคร กิ่งจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่านพิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ท่านเจนวิทย์ ครองตน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ท่านสารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ท่านพีรภัสณ์ เศรษฐีวงษ์ นายกสมาคมผู้ปกครอง ครู นักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก

 • ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ (27ม.ค.64)

  เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียน การสอนออนไลน์ ของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนเพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   605 total views

 • ผอ.สพม.1ตรวจเยี่ยมโรงเรียน(27ม.ค.64)

  เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 ผอ.สมใจ วิเศษทักษิณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ผอ.วั​ลภา​ เขียวชอุ่ม​ ผู้​อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อกำกับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ สร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้นำคำชี้แนะต่างๆ ไปปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาต่อยอด ในการจัดการการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดีแก่ผู้เรียนต่อไป โดยมี ผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 • ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่2/2563(7ธ.ค.63)

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย นายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียนจในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563
     (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

   1,865 total views,  3 views today