เผยแพร่ผลงานครู

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

ครูปศาสตร์ ต้นทอง : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ :
ชุดการเรียน เรื่อง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก ]
ชุดการเรียน เรื่อง สมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก ]
ครูจรัส พงเจริญ :
ครูธัญชนก พงเจริญ :
 ครูอาภา จิตต์มั่นการ :

 61,523 total views,  5 views today