เผยแพร่ผลงานครู

เผยแพร่ผลงานครูโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

ครูปศาสตร์ ต้นทอง : กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ : [ ชุดการเรียน เรื่อง จำนวนเชิงซ้อนและสมการพหุนาม ]
ครูจรัส พงเจริญ :
ครูธัญชนก พงเจริญ :
 ครูอาภา จิตต์มั่นการ :

 11,295 total views,  107 views today