เผยแพร่ผลงานผู้บริหารและครู

เจ้าของผลงานตำแหน่งชื่อผลงานวัน เดือน ปี เผยแพร่
นายสมคิด ประสานพิมพ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไปการประเมินโครงการอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน15 พ.ย. 2565
นายอธิวัฒน์ มะมิงรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน
โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน
15 พ.ย. 2565
นายปศาสตร์ ต้นทองครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คุณสมบัติของจำนวนจริงเกี่ยวกับการบวก13 มิ.ย. 2561

 73,174 total views,  5 views today