033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ภาพแสดงเชิญคณะกรรมการภายนอกกำกับห้องสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19 นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ รองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิง และคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19
นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษรองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน
รองผู้อำนวยการสมคิด ประสานพิมพ์รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิงและคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง
นำ หน้ากากอนามัย ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม อุปกรณ์สำหรับยังชีพ และกักตัว จำนวนมาก ไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ซึ่งจัดเป็นศูนย์พักคอยและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว ที่กักตัว ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 3 เป็นชุมชนที่มีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนอาศัยอยู่จำนวนมาก

 455 total views,  2 views today