โครงการ การพัฒนาครูผู้สอนสู่ครูโค้ช (Teacher as Coach)(15พ.ค.66)

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ รศ.ดร.ธเนศ ธนิตย์ธีรพันธ์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ การพัฒนาครูผู้สอนสู่ครูโค้ช (Teacher as Coach) สู่การจัดกิจกรรมฐานสมรรถนะ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูผู้สอน “ครู ท.ภ.ท. สู่ครูโค้ช” ครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนารูปแบบการสอนแบบวิถีครูโค้ช ให้ครูสามารถปรับวิธีการเรียนเปลี่ยนวิธีการสอนพัฒนาทักษะเพื่อการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ โดยมี ผศ.เอกรัตน์ รวยรวย และ ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมทองปานแวงโสธร
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
 
 
 
 
 
 
 

 1,663 total views,  67 views today