ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565 -2568 ระดับ ScQA(3เม.ย.66)

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2566 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการเขียนรายงานเพื่อรับการประเมินตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ปี 2565 -2568 ระดับ ScQA โดยมี คณะศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาและแนะแนวทางการประเมินตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมรัชฎา โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 

 5,019 total views,  64 views today