ผู้บริหารลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนทวีธาภิเศก และโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน (24ก.พ.66)

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 การทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ นำโดยนายวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พร้อมคณะผู้บริหาร เรื่องการจัดการศึกษา “สถานศึกษาเครือข่าย” ลงนาม ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
     
 

 3,536 total views,  42 views today