ผู้บริหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (23ก.พ.66)

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พร้อมด้วย นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เรื่อง ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการบริหารสถานศึกษาเพื่อรองรับ VUCA World (Leaders of Change in School Administration in the VUCA World) ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 ในการนี้ นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ได้รับโล่รางวัล “ผู้บริหารดีเด่น” จากสมาคมผู้บริหารหญิงโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จ. เชียงใหม่
    
 

 3,597 total views,  44 views today