ประกวดวงดนตรีนักเรียนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรี (24ม.ค.66)

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีนักเรียนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการประกวดได้รับโล่รางวัลชมเชย พร้อมเงินสดจำนวน 2,000 บาท โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างยิ่ง

  

 
 

 1,061 total views,  40 views today