ผู้บริหารติดตามการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักเรียนเนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติด้านดนตรี (Music Workshop) (19ม.ค.66)

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566 คณะศึกษานิเทศก์จาก สพม.กท.1 พร้อมด้วย นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ติดตามการฝึกซ้อมและให้กำลังใจนักเรียนเนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติด้านดนตรี (Music Workshop) และการประกวดวงดนตรีนักเรียนโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาดนตรีของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2566 สำหรับกลุ่มโรงเรียนคุณภาพ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมรายการทั้งสิ้น 18 โรงเรียน โดย สพฐ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร
 
 

 

 
 

 1,326 total views,  39 views today