มูลนิธิทับทิมจินดาพัฒนาไทย และคุณลัดดา จินดามณีโรจน์ มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน (11ม.ค.66)

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับคุณกนกนุช จินดาโชตสิริ คุณกนกกุล จินตาโชตสิริ คุณกนกงาม จินดาโชตสิริ คุณอภิชา จินดาโชตสิริคุณพันธ์ณรงค์ จินดาโชตสิริ มามอบทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนจำนวน 5 ทุน และมูลนิธิทับทิมจินดาพัฒนาไทย และคุณลัดดา จินดามณีโรจน์ มอบทุนสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 
 
 
 

 1,758 total views,  41 views today