อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะและการลดภาวะโลกร้อน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ(29ธ.ค.65)

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 กลุ่มบริหารทั่วไป ได้รับมอบหมายจาก นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการคัดแยกขยะและการลดภาวะโลกร้อน ตามโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการขยะ การคัดแยกและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการสร้างวินัย และจิตสำนึกให้กับนักเรียน โดยมีสมศักดิ์ ศิลประเสริฐ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด ชำนาญงาน สำนักงานเขตบางขุนเทียน เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมรัชฎา

 
 
 
 

 2,027 total views,  39 views today