สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (i-classroom)(20ธ.ค.65)

กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบบุคคล นายอนันต์ ขันธะแพทย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ นายสหวัฒน์ แก้วประทับศรี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้รับมอบหมายจาก นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (i-classroom) จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดากรุงเทพมหานคร
 
   
 
 

 1,964 total views,  1 views today