ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (15พ.ย.65)

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ทั้งนี้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม
 
 
 

ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 1,395 total views,  40 views today