ผู้บริหารนั่งรถรางรับ-ส่งนักเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนอย่างใกล้ชิด (14พ.ย.65)

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและกลุ่มบริหารทั่วไป นายอธิวัฒน์ มะมิง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นั่งรถรางรับ-ส่งนักเรียนเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนระหว่างการเดินทางมาโรงเรียนอย่างใกล้ชิด รวมถึงเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน และได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนารอบด้านและได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

 
 
 
 
ขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 1,425 total views,  1 views today