ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชานันท์ สุดสอาด (7พ.ย.65)

วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณิชานันท์ สุดสอาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในโครงการทดสอบวัดความรู้ทางภาษาไทย ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดโดย บริษัท เสริมปัญญา จำกัด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นผู้ดูแลสนับสนุนส่งเสริมนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับโรงเรียน โดยมี นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

 1,586 total views,  9 views today