การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) (15ก.ย.65)

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ดำเนินการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคาร 26 ปี
ศรีทวีธานุสรณ์

**ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[รูปภาพเพิ่มเติม]

 696 total views,  30 views today