ร่วมโครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนา แห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษา ระยะที่ 2 (1ก.ย.65)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังของสถานศึกษา ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 กันยายน พ.ศ.2565 โดยมี นายโกศล หกสุวรรณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

**ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[รูปภาพเพิ่มเติม]

 3,656 total views,  5 views today