กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 15-19 ส.ค. 65 ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2565 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นางพัชรินทร์ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยกิจกรรมต่าง ๆ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15–19 สิงหาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” ส่งเสริมการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำวัน และเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

**ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[รูปภาพเพิ่มเติม]

 3,604 total views,  32 views today