พิธีหล่อเทียน และถวายเทียนจำนำพรรษา (8ก.ค.65)

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดพิธีหล่อเทียน แห่เทียนจำนำพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำฝน จำนวน 5 วัด ได้แก่ วัดปทีปพลีผล วัดสะแกงาม วัดประชาบำรุง วัดหัวกระบือ และวัดธรรมคุณาราม เพื่อส่งเสริมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปลูกฝังให้นักเรียนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่ตลอดไป โดยมี ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมในพิธี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

**ขอบคุณภาพสวยๆ จากงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

[รูปภาพเพิ่มเติม]

 4,230 total views,  34 views today