พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 (16มิ.ย.65)

วันที่16 มิถุนายน 2565 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ศิษย์ได้แสดงความเคารพ ศรัทธาและระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และผู้บริหารโรงพยาบาลนครธนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 47 total views,  1 views today