ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน [13ม.ค.65]

ประกาศโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน แบบ ๑๐๒/๒๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e bidding)

เอกสารประกาศเชิญชวน

 1,008 total views,  1 views today