อบรมพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู(27ธ.ค.64)

โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดยผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ และคณะผู้บริหาร จัดการอบรมพัฒนาบุคลากรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของครูและบุคลากร ทางการศึกษาประจำปี2564 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2564 ณ เขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 

 45 total views,  1 views today