การตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (15พ.ย.64)

วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับได้รับความอนุเคระห์จากท่าน สารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ในการดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียน เพื่อการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปก่อนทำการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 31 total views,  1 views today