รายการซีรี่ส์ออนไลน์ โครงการ “กอดป่ากอดทะเล” (28 ต.ค. 2564)

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 รายการซีรี่ส์ออนไลน์ โครงการ “กอดป่ากอดทะเล” เพื่อจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งดำเนินรายการโดยคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ และคุณเต้ย จรินทร์ทร ในการนี้ได้สัมภาษณ์ครูศุภณัฐ กาหยี และนักเรียนชมรมดูนกดูนาก ณ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียนโดยได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้อำนวยการวีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ

 41 total views,  2 views today