การดำเนินการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน เพื่อการสร้างความมั่นใจก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (5 พ.ย. 2564)

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน นำโดย ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ ดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน โดยได้รับได้รับความอนุเคระห์จากท่าน สารัช ม่วงศิริ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังโรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ ในการดำเนินการตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้กับนักเรียน เพื่อการสร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปก่อนทำการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ on site ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และติดตามผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 291 total views,  2 views today