กิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม (13 ต.ค. 64)

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564
โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูได้จัดกิจกรรมเนื่องวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสรรคต 13 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน

 27 total views,  1 views today