ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง -Covid19 (19 ส.ค. 64)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19  นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร. วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษรองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน
รองผู้อำนวยการสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิง และคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง งานกิจการนักเรียน มอบข้าวสาร น้ำดื่ม มาม่า ปลากระป๋อง ยาพารา ให้กับตัวแทนผู้ฝึกสอน ศูนย์ฝึก ธนบุรี อินเตอร์ อะคาเดมี่ ซึ่งมีนักเรียนของโรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พักอาศัยและฝึกซ้อมกีฬาอยู่จำนวนมาก

 997 total views,  1 views today