มอบน้ำดื่มจำนวน100แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน (18 ส.ค. 64)

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19 นำโดย ท่านผู้อำนวยการ ดร.วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ รองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิง และคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมมอบน้ำดื่มจำนวน 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ได้ดำเนินการนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักอาศัยในโรงพยาบาลและศูนย์พักคอยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

 1,012 total views,  1 views today