ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง -Covid19 (12 ส.ค. 64)

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ต้านภัยโควิด 19 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร. วีระเชษฐ์ ฮาดวิเศษ รองผู้อำนวยการพัชรินทร์ เหมะธุลิน รองผู้อำนวยการสมคิ ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการอธิวัฒน์ มะมิงละคณะคุณครู เครือข่ายผู้ปกครองนำ หน้ากากอนามัย ข้าวสาร มาม่า ปลากระป๋อง อาหารแห้ง ยารักษาโรค น้ำดื่ม อุปกรณ์สำหรับยังชีพ และกักตัว จำนวนมาก ไปมอบให้กับศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด19 ซึ่งจัดเป็นศูนย์พักคอยและดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว ที่กักตัว ณ หมู่บ้านเอื้ออาทร บางขุนเทียน 3 เป็นชุมชนที่มีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนอาศัยอยู่จำนวนมาก โดยมี คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครทำหน้าที่รับมอบ และนำแจกจ่ายต่อไป


ภาพเพิ่มเติมคลิก

 1,383 total views,  30 views today