โรงเรียนรับมอบตัวนักเรียนใหม่ 2564 (29-30พ.ค.64)

วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน รับมอบตัวนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 พร้อมแจกหนังสือเรียนและเอกสารประกอบการเรียน ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด

ภาพเพิ่มเติมคลิก

 1,659 total views,  1 views today