นักเรียนใหม่ยืนยันสิทธิ์ 2564 (22-23พ.ค.64)

 เมื่อวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน ดำเนินการรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564  โดยคณะผู้บริหารและคณะครูได้ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตาม ศบค. อย่างเคร่งครัด

ภาพเพิ่มเติมคลิก

 2,340 total views,  5 views today