อบรมคอมพิวเตอร์ให้ครู(30พ.ย.63)

 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอน ดำเนินงานโดยกลุ่มบริหารงานบุคคลร่วมกับงานคอมพิวเตอร์ ในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 มีนายสมคิด ประสานพิมพ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ และกลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีวิทยาการจาก บริษัท บางกอกซอฟต์แวร์ให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
   (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

 1,534 total views,  77 views today