วันปิยมหาราช (23ต.ค.63)

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียนจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2563 โดยมี ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน
   (ขอขอบคุณภาพสวยๆจากทีมงานคอมพิวเตอร์)

 1,104 total views,  1 views today