ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน๓๒๔ล./๕๕-ขในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [29 เม.ย. 63]

เอกสารในรูปแบบ PDF 2 หน้า

ประกาศโรงเรียน001

 

 5,584 total views,  1 views today