ห้องสมุดมีชีวิต(21ม.ค.63)

โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดยนายพงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ห้องสมุดมีชีวิต” โดยคุณครูสมพร พรประสิทธิ์ หัวหน้าบรรณารักษ์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยความร่วมมือของครูฝ่ายงานห้องสมุดทุกคน กิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและส่งเสริมการอ่านของนักเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ม.ค. 2563 ณ ห้องสมุดโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน

[ลิงค์ภาพเพิ่มเติม Facebook]