สัปดาห์คณิตศาสตร์ (9ม.ค.63)

ท่านผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานสัปดาห์คณิตศาสตร์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพของตนในวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้ดีขึ้นต่อไป ตั้งแต่วันที่ 2 – 10 มกราคม 2563

[ลิงค์ภาพเพิ่มเติม Facebook]

เครดิตภาพ : ครูนงนุษย์

 1,199 total views,  1 views today