กีฬาภายใน(12-13ธ.ค. 2562)

โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน (ราชาวดีเกม)

กิจกรรมกีฬาสีภายในอำนวยการจัดกิจกรรมโดยท่านผอ.พงษ์ศักดิ์ เกียรติการค้า  และการนำของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  คณะครูได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน “ราชาวดีเกม” ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 12-13 ธ.ค. 2562 โดยมี 4 คณะสี คือ สีฟ้า สีส้ม สีเหลือง และสีชมพู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านร่างกาย จิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และการทำงานเป็นทีม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ไปได้ด้วยดี

       

( รูปภาพเพิ่มเติมที่ Facebook )

(ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 1,127 total views,  3 views today