ได้รับรางวัล ชนะเฃิศ เหรีญทอง ในการแข่งขัน “เพลงคุณธรรม ” จากงานศิลปหัถกรรม ครั้งที่ 69 (15 พ.ย. 2562)

โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน ได้รับรางวัล ชนะเฃิศ เหรีญทอง
ในการแข่งขัน “เพลงคุณธรรม ” จากงานศิลปหัถกรรม ครั้งที่ 69

 

โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน นำโดย ผอ.ชาย จันทร์งาม และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคิมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัถกรรม ครั้งที่ 69 โดยมี ครูเบญวรรณ หทัยสิริรัตน์ และครูศิรัตน์ บรรลือ
เป็นผู้ควบคุม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรีญทอง ได้เป็นตัวแทนเขต ไปแข่งขันในระดับชาติต่อไป

 (ขอบคุณภาพจากทีมงานโสตฯ ท.ภ.ท.)

 

 352 total views,  1 views today